Om oss

Hur EFG jobbar med hållbarhet

På EFG strävar vi i alla situationer efter att minska vår miljöpåverkan samt att använda material, energi och resurser på ett effektivt och klimatsmart sätt.  

Hållbarhet från början till slut

Genom att designa flexibla, cirkulära produkter och använda naturliga och återvunna material driver EFG utvecklingen av hållbara kontorsmöbler. Hela 85 procent av en möbels klimatutsläpp utgörs av materialet och en cirkulär användning av möbler minskar klimatavtrycket med så mycket som 20–40 procent, jämfört med att köpa nytt. I vår designfilosofi kan du läsa mer om vår hållbara formgivning och cirkularitet.

Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på följande områden:

  • Designa cirkulära produkter
  • Hållbara val av material och ytbehandlingar
  • Minska energianvändning
  • Hållbara inköp och full insikt i leverantörskedjan

EFGs hållbarhetsarbete utifrån FNs globala mål

Utifrån FNs 17 globala mål för hållbar utveckling, har EFG identifierat följande som mest betydelsefulla för vår verksamhet.

08 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

EFG erbjuder produkter som är hållbart och ansvarsfullt producerade utifrån kvalitet, miljö och sociala villkor. Vi säkerställer att produkterna testas för att uppfylla kvalitetskrav och att produktionen är miljöanpassad. Sist men absolut inte minst ser vi till att de som tillverkat möbeln arbetar under rättvisa villkor. Som en del av detta är mycket i EFGs sortiment certifierat med Möbelfakta och målet är att så många produkter som möjligt ska ha den märkningen. 

12 – Ansvarsfull konsumtion och produktion

När vi designar nya produkter använder vi så lite material som möjligt, utan att behöva kompromissa med kvalitet eller funktion. Vårt mål är att gå från en linjär till en cirkulär produktion med en ansvarsfull återvinning och återanvändning av produkter. Vår produktion är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vår hållbara designprocess följer Svanens riktlinjer. 

13 – Bekämpa klimatförändringarna

För att främja ett hållbart nyttjande av ekosystem och hejda förlusten av biologisk mångfald använder vi hållbara och återvunna material, vattenbaserade lackersamt packar och transporterar våra produkter på ett effektivt sätt.Sedan 2013 har vi minskat våra CO2-utsläpp från utgående transporter med 17 procent. Från maj 2019 kommer 8,53 ton eller 35 procent plast, sparas varje år genom förbättrade förpackningsmetoder. 

80 % av våra tyger är miljömärkta med EU Ecolabel eller Oeko-Tex

90 % av trät vi använder är FSC®-märkt

15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Vi använder FSC®-certifierat trä i mer än 90 procent av våra produkter. EFGs FSC-licensnummer är FSC-C009111. Forest Stewardship Council, FSC, arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt med målet att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden. Till exempel skyddar FSC hotade arter och stärker rättigheterna för arbetare och urfolk.

85  procent  av möbelns klimatutsläpp utgörs av materialet, därför tillverkar vi cirkulära möbler som kan återbrukas.

Andreas Mattisson, Manager Product Development EFG

Märkningar och certifieringar

Följande märkningar och certifieringar används i EFGs sortiment och för materialen i våra möbler