Hur identifierar man de miljöbästa möblerna?

Hur identifierar man de miljöbästa möblerna?

Möbelindustrin påverkar miljön på flera olika sätt, bland annat genom materialanvändning, energi vid tillverkning och transporter. Därför är det viktigt att göra hållbara möbelval, men hur ska vi gå till väga för att identifiera de bästa produkterna sett till miljöpåverkan?

Det kan vara svårt att avgöra vilken produkt som har lägst klimatavtryck och därmed är att föredra ur miljösynpunkt, men det finns några faktorer att förhålla sig till, som råvaror och materialval, koldioxidutsläpp samt miljömärkningar och certifieringar. Två av de viktigaste kännetecknen för en hållbar möbel är dock dess livslängd och att designen möjliggör återbruk och reparation.

Beräkna miljöpåverkan med livscykelanalys

Ett sätt att mäta produktens miljöpåverkan på ett jämförbart sätt är att göra en livscykelanalys (LCA). Metoden beräknar den totala miljöpåverkan under en produkts livscykel, från att naturresurser utvinns till att produkten inte längre används och i stället tas om hand. En LCA berättar även i vilket skede av livscykeln som produktens miljöpåverkan är som störst. När man genomför en LCA görs en beräkning på de material som produkten består av, hur den har transporterats och annat som har krävts vid produktion, som energi och vattenåtgång. LCA:n blir sedan utgångspunkten för en produkts miljövarudeklaration (EPD), som konsumenten kan utgå ifrån för att ta reda på en specifik produkts miljöprofil eller jämföra flera produkter och välja det mest miljövänliga alternativet.

Välj miljömärkt och certifierat

En viktig riktlinje är att välja miljömärkta möbler och textilier, men det kan vara svårt att navigera bland alla märkningar och certifieringar som finns ute på marknaden. Många är inriktade på ett specifikt område, som träråvara (FSC® och PEFC™), textilier (Oeko-Tex®) eller utsläpp (CARB Phase 2, Greenguard®, M1 och Level®). Det finns också bredare märkningar för många olika produkter där textilier är ett av flera produktområden (EU Ecolabel, Möbelfakta och Svanen). En av de största miljömärkningarna för möbler i Sverige är just Svanen – en renodlad miljömärkning med tuffa krav på bland annat miljöfarliga kemikalier.

Möbelfakta är den ledande och mest efterfrågade miljömärkningen för möbler i Sverige. När man väljer Möbelfaktamärkta produkter kan man vara säker på att både kvalitet och miljö håller en hög nivå. Dessutom främjar man schyssta arbetsvillkor i leverantörskedjan. Över 80 procent av de produkter som EFG säljer är märkta med Möbelfakta, men målet är att hela sortimentet ska märkas. 

Vikten av hållbara materialval

Eftersom cirka 85 procent av en produkts klimatutsläpp kommer från materialet är det av största vikt att göra hållbara materialval. En garant för det är att välja möbler som består av förnybara, återvunna och återvinningsbara material. Ett exempel från EFGs sortiment är fåtöljen Evo som är tillverkad av FSC®-certifierat* trä från ansvarsfullt brukade skogar och andra kontrollerade källor samt 3D-stickat tyg. Tyget är miljömärkt med EU Ecolabel och har tillverkats i ett enda stycke, vilket minimerar spill vid produktion.

Det formstickade tyget gör också att Evo inte kräver någon stoppning, vilket är positivt då stoppning i möbler är ett av de minst miljövänliga materialen ur kemikaliesynpunkt. En liten andel material och få delar har dessutom använts vid tillverkning, och varje del kan ersättas eller återvinnas, vilket är både resurs- och klimatsmart. En enkel tumregel är att ju lägre vikt en produkt har, desto bättre miljöval då mindre mängd material har använts. Det finns dock fler aspekter att ta hänsyn till, trä har till exempel lägre klimatavtryck än metall och plast.

*FSC-C009111

Layer by layer-design möjliggör lång livslängd

På EFG har vi anammat den cirkulära modellen när vi designar våra produkter, så att vi tar vara på alla steg i tillverkningsprocessen – hela vägen från råmaterial till avfall och tillbaka till råmaterial igen. Målet med vår designfilosofi är att förlänga möblernas livslängd. Därför har våra produkter en layer by layer-design som gör att delarna kan separeras, repareras och återvinnas vid behov. Om tyget är utslitet på en stol är det enkelt att ta bort och sätta på ett nytt, i stället för att hela stolen kasseras, och det uttjänta tyget kan sedan återvinnas för att användas till något annat. Det är hållbart!

Så väljer du hållbart

– Lång livslängd viktig hållbarhetsfaktor

– Låg energiåtgång vid tillverkning

– Miljömärkningar och certifieringar

– Förnybara, återvunna och återvinningsbara material

– Låg vikt ger effektiv materialanvändning

– Inga miljöfarliga kemikalier

– Cirkulär design som möjliggör reparation, återbruk och återvinning