Integritetspolicy

EFG European Furniture Group värnar om din personliga integritet. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med ändamålet för behandlingen.

EFG European Furniture Group hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) vilken är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Har du frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på marketing@efg.se

Vad räknas som personuppgift och i vilket syfte behandlar vi dem?

Med personuppgift avses information som direkt eller indirekt kan knytas till en individ, exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer och adress. Personuppgifter krävs för att EFG European Furniture Group ska kunna bedriva sin verksamhet och fullfölja avtal, hantera kundserviceärenden, sköta leveranser, betalning, uppföljning och marknadsföring.

  • Om du beställer varor, anmäler dig till aktiviteter, beställer material och/eller information lagrar och hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med ändamålet.
  • Om du lämnat ditt medgivande kan vi använda dina personuppgifter för framtida informationsutskick. Vid varje utskick ges möjligheten att avregistrera dig från dessa.

De personuppgifter du delar med oss lagras i EFG European Furniture Groups affärssystem och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att ändra, ta bort eller få information om dina personuppgifter som du har delat med oss. För att göra det, kontakta oss på marketing@efg.se

Personuppgifter till tredje part

European Furniture Group delar dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.