Exploring tomorrow: Vilken roll spelar morgondagens kontor?

Att ha en kultur som gör att folk trivs på arbetsplatsen är viktigt idag och blir ännu viktigare imorgon. EFG har utforskat kontorets roll som kulturbärare och mötesplats.

MEDVERKANDE

Andreas Mattisson

Manager Product Development, EFG

Andreas har en master inom både teknik och ekonomi och med en uppväxt som präglats av arkitektur och skogsbruk fokuserar Andreas på hållbarhet ur många aspekter. Han har drivit projekt som lett till flertalet olika priser, bland annat Neocon Innovation Award, Design S, Red Dot Design Award, Innovations-SM, Muze och European Aluminium Award.

Kristina Jonsson

Design and Product Developer, EFG

Lösningsorienterad och driven produktdesigner med över 15 års erfarenhet. Kristina arbetar från idé till färdig produkt i EFGs designteam samt tillsammans med externa designers såsom Form Us With Love, Berg & Hindenes, Olle Lundberg och Jonas Forsman.

Jonas Pettersson

CEO och co-founder, Form Us With Love

Jonas fungerar som designstudion Form Us With Loves primära designstrateg och definierar den övergripande visionen för studions arbete. Han har arbetat med flera hållbara lösningar och produkter såsom återvinning av glas, tvålen Forgo och akustiska skärmar för Baux. Utsedd till Designer of the year och har prisats i Red Dot Design Award.

Samuel West

Psykolog och forskare

Psykolog och specialist inom kognitiv beteendeterapi, organisationspsykolog med fokus på innovation samt föreläsare. Hans avhandling (2015) handlade om hur organisationer kan öka experimenterande och utforskande genom att främja ett lekfullt förhållningssätt. Han har startat tre muséer: Museum of Failure, Disgusting Food Museum och Museum of Activism med utställningar i bland annat Los Angeles och Hongkong.

Anders Breitholtz

Materialdesigner och strateg inom cirkulär ekonomi

Grundare av materialbiblioteket Material Challenge Lab och co-founder av Papershell som gör hållbara materiallösningar som är mer miljövänliga än pressgjuten fanér, väderbeständiga som plast och starka som fiberkompositer. Anders har 20 års erfarenhet av material- och managementkonsulting samt är medgrundare av ett antal start-ups inom material, design och arkitektur.

Företaget som kulturbärare

Före pandemin hade de flesta företag sina anställda på kontoret ungefär 40 timmar i veckan. Idag har den tiden minskat på många arbetsplatser. I takt med att vi blir alltmer platsoberoende och kan jobba var vi vill behöver företag i högre utsträckning särskilja sig för att ses som en attraktiv arbetsplats. Med en företagskultur som gör att folk trivs kan man skapa förutsättningar för att locka befintliga medarbetare till den fysiska arbetsplatsen samt rekrytera nya talanger.

Identitet blir viktigare

Idag har många en relativt generisk syn på arbetsplatsen och företagets varumärke, men när företaget som kulturbärare blir allt viktigare blir det också viktigt att skapa en stark identitet. Det finns företag som redan gör detta med stor framgång, men behovet av att ses som en attraktiv arbetsplats kommer bara att öka i takt med att kompetensbristen på arbetsmarknaden växer. Värderingar, attityder och beteenden formar arbetsplatsen och blir ett ramverk att förhålla sig till, som avspeglar sig både internt och externt. Det blir även ett sätt att sticka ut från mängden så att anställda känner att de går till sitt företag, inte bara till jobbet. Här behöver företag bli mer lyhörda för sina anställdas behov – vilken typ av arbetsplats vill de ha?

Behovet av att mötas

När vi oftare arbetar på distans, men med samma projekt eller mot gemensamma mål, blir det extra betydelsefullt med en företagskultur som stödjer trivseln och ger en känsla av samhörighet. Det finns mycket som tyder på att arbetsplatsen fyller ett större socialt behov idag och blir viktigare som ett sätt att träffas och umgås med sina kollegor, för att på så sätt också upprätthålla företagskulturen.

Design för gemenskap

Behovet av gemenskap på jobbet manifesterar sig likaså i den fysiska arbetsmiljön. Sociala, flexibla ytor och mötesbord fortsätter att vara en central del av morgondagens kontor. I bästa fall kan design fungera som ett sammanförande element både mellan människor och olika yrken och möjliggöra för informella möten. Det är också när vi möts och utbyter kompetenser som nya idéer och innovationer kan uppstå på framtidens arbetsplats.

Möbler för sociala ytor

På EFG arbetar vi aktivt med att ta fram produkter som på olika sätt stödjer morgondagens behov av sociala ytor i omställningsbara och flexibla miljöer. Med möbler som Hybe, Sela, Continue och Mingle kan du skapa bekväma sitt- och mötesplatser som bjuder in till samtal och gemenskap.