Exploring tomorrow: Hur påverkar en cirkulär ekonomi framtidens arbetsplats?

Hur kan vi designa hållbara, framtidsadaptiva produkter som möter morgondagens utmaningar och krav på hållbarhet? EFG har undersökt hållbarhet och det cirkulära samhället som vi är på väg in i.

MEDVERKANDE

Anders Breitholtz

Materialdesigner och strateg inom cirkulär ekonomi

Grundare av materialbiblioteket Material Challenge Lab och co-founder av Papershell som gör hållbara materiallösningar som är mer miljövänliga än pressgjuten faner, väderbeständiga som plast och starka som fiberkompositer. Anders har 20 års erfarenhet av material- och managementkonsulting samt är medgrundare av ett antal start-ups inom material, design och arkitektur.

Jonas Pettersson

CEO och co-founder, Form Us With Love

Jonas fungerar som designstudion Form Us With Loves primära designstrateg, och definierar den övergripande visionen för studions arbete. Jonas har arbetat med flera hållbara lösningar och produkter såsom återvinning av glas, tvålen Forgo och akustiska skärmar för Baux. Utsedd till Designer of the year och har prisats i Red Dot Design Award.

Kristina Jonsson

Design and Product Developer, EFG

Lösningsorienterad och driven produktdesigner med över 15 års erfarenhet. Kristina arbetar från idé till färdig produkt i EFGs designteam samt tillsammans med externa designers såsom Form Us With Love, Berg & Hindenes, Olle Lundberg och Jonas Forsman.

Andreas Mattisson

Manager Product Development, EFG

Anderas har en master inom både teknik och ekonomi och med en uppväxt som präglats av arkitektur och skogsbruk fokuserar Andreas på hållbarhet ur många olika aspekter. Har drivit projekt som lett till flertalet olika priser, bland annat Neocon Innovation Award, Design S, Red Dot Design Award, Innovations-SM, Muze och European Aluminium Award.

Branschens utmaningar och möjligheter

Sverige är ett av 194 länder som skrivit under Parisavtalets mål att världens utsläpp måste halveras till år 2030. Att vi alla har ett gemensamt ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle står klart. För hur man än vrider och vänder på det så påverkar produktion av möbler precis som elektronik, kläder, bilar, matvaror och andra konsumtionsvaror klimatet. I en rapport från My Tool Shed uppskattar man att en genomsnittlig möbel genererar cirka 47 kilo koldioxidekvivalenter, vilket är ungefär samma mängd växthusgaser som produceras genom att bränna cirka 5,3 liter bensin.

Möblers miljöpåverkan har kickstartat cirkulära strategier och modeller i hela branschen vilket är ett stort steg framåt. Men enligt rapporten Hållbarhetsanalys av cirkulära möbelflöden från RISE (2017) ger inte en cirkulär affärsmodell per automatik en lägre total miljöpåverkan. När vi nu övergår till en cirkulär ekonomi har det blivit uppenbart att återvinning och fossilfria transporter inte löser hela problemet. Det som spelar större roll är att öka resurseffektiviteten så att produkter och material kan användas under en längre tid.

Waste is a design flaw

Vad är egentligen hållbart? Man brukar tala om att “waste is a design flaw” och det gäller inte bara funktionalitet – även estetisk livslängd är en viktig hållbarhetsdimension. 85 procent av klimatutsläppen som genereras av en möbel består av materialet och genom återbruk minskar klimatpåverkan med så mycket som 20–40 procent jämfört med att köpa nytt. Tidigare har designers varit väldigt produktfokuserade och producerat nytt enligt den estetik som driver försäljning. Om det går att designa så kallade framtidsadaptiva produkter som håller längre och kan uppdateras så kan en produkts identitet förändras utan att man behöver köpa en helt ny produkt. I framtiden måste designbrieferna linjera med uppsatta hållbarhetsmål och KPI:er. I praktiken innebär det att tillverka produkter med material som i första hand kan återanvändas, i andra hand återvinnas och som har en design som tillåter att öka produktlivslängden.

EFGs designfilosofi

Vi erbjuder produkter som är hållbart och ansvarsfullt producerade utifrån kvalitet, miljö och sociala villkor. Vår produktion är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 och vi jobbar aktivt med miljömärkningar såsom Möbelfakta, FSC®* och Svanen. Målet är att gå från en linjär till en cirkulär produktion med en ansvarsfull återanvändning och återvinning av produkter. Alla våra produkter ska vara klimatneutrala till 2040. När vi designar nya produkter följer vi Svanens riktlinjer och använder rena material och så lite material som möjligt, utan att behöva kompromissa med kvalitet eller funktion. I linje med ”reduce, reuse, repair, recycle” har våra produkter en cirkulär layer by layer-design som gör att delar kan separeras, repareras och bytas ut. Vi jobbar med tidlös design med konstruktioner som ger estetiskt hållbara och framtidsadaptiva produkter.

*EFGs FSC licensnummer är FSC-C009111, www.fsc.org