Designer

Idesign

Idesign är ett litet team med ett brett nätverk av experter inom olika områden, med industriell design som gemensam nämnare.

Johan Larsvall grundade Idesign 1997. Design handlar om att definiera ramar, identifiera problem och lösa dem inom ramarna. Ett projekt kan inkludera en av dessa delar eller alla. Idesign är ett litet team med ett brett nätverk av experter inom olika områden. Med den strukturen kan vi alltid skapa högkompetenta team med de bästa personerna för varje enskilt uppdrag. Vi alla har flera olika kompetenser med industriell design som gemensam nämnare.

Produkter designade av Idesign