Hur arbetar EFG med hållbarhet och cirkularitet?

På EFG arbetar vi ständigt för att minska vår miljöpåverkan genom att använda material, energi och resurser på ett effektivt och klimatsmart sätt. I linje med vår designfilosofi designar vi produkter som är till för att hålla och behållas så länge som möjligt.

Möbelbranschen står inför många hållbarhetsutmaningar, som avskogning, socialt ansvarstagande, kemikalieanvändning, ändliga resurser, avfall och inte minst hur allt detta påverkar klimatet. Vi arbetar aktivt för att möta morgondagens utmaningar och vara bland de ledande i branschen gällande hållbarhet och cirkularitet.

Vår designfilosofi

På EFG lever vi efter designfilosofin ”keep your darlings”, vilket innebär att vi designar flexibla och cirkulära produkter som håller över tid och kan uppdateras eller renoveras. För att kunna arbeta med hållbarhet på ett konkret och givande sätt har vi identifierat följande fokusområden: hållbar produktdesign, hållbara val av material och ytbehandlingar samt hållbara inköp och full insikt i leverantörskedjan.

Vad är egentligen hållbart?

Som möbelproducent påverkar vi miljön på flera olika sätt, bland annat inom transporter, energi vid tillverkning och materialanvändning, men den största miljöeffekten vid möbeltillverkning är användningen av råmaterial. Transporter står för endast cirka 2 procent av produktens klimatpåverkan, medan cirka 85 procent av produktens klimatutsläpp kommer från materialet. Det är därför viktigt att möblerna består av rätt material som är förnybara, återvunna och återvinningsbara samt att vi inte använder mer material än nödvändigt vid tillverkning. Vi eftersträvar en så koldioxidsnål tillverkning som möjligt, både i produktion och användning. Något annat som är viktigt är att möblerna lever länge. Det säger sig självt att en möbel som kan leva i 20 år är bättre för klimatet än en möbel som lever i 5 år, men hållbar design för oss innebär inte bara att produkten har lång livslängd utan också att den håller hög kvalitet och är modulärt uppbyggd.

Den cirkulära modellen

Cirkulär ekonomi handlar om att använda resurser på ett sätt som gör att avfallet minimeras. Förlängd livslängd, giftfria kretslopp, resurseffektiv användning och cirkulering av material är fyra kriterier som kan kopplas till cirkularitet. I den sistnämnda ingår också återvunnet och förnybart material samt design som främjar demontering och renovering. Till skillnad från en linjär ekonomi, där råvaror produceras till varor, säljs, används och slängs, är den cirkulära ekonomin ett kretslopp där man tar vara på den uttjänta produkten. Det kan göras genom att förlänga livslängden och klä om produkten, omplacera produkten, renovera och återtillverka produkten eller återvinna materialet. Cirkulära flöden av material begränsar utsläppen med cirka 45 procent. Med en cirkulär användning av möbler kan vi även minska klimatavtrycket med 20–40 procent, jämfört med att köpa nytt.

Layer by layer-design

På EFG har vi antagit den cirkulära modellen när vi designar våra möbler. Produkterna har en layer by layer-design där delar och klädsel kan separeras, bytas ut och repareras, vilket gör dem enkla att uppdatera över tid. Genom tidlös design och flexibla konstruktioner är möblerna även estetiskt hållbara. Vi strävar efter att gå från en linjär till en cirkulär produktion med återanvändning och återvinning av både produkter och material. Målet är att alla produkter ska vara klimatneutrala till 2040.

Miljömärkningar och certifieringar

Som ytterligare ett led i vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med flera miljömärkningar och certifieringar. Majoriteten av våra möbler är märkta med Svanen eller Möbelfakta, vilket innebär att de uppfyller krav för kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. 80 procent av våra tyger är miljömärkta med EU Ecolabel eller OEKO-TEX. Träet som vi använder är FSC®-certifierat* från ansvarsfullt brukad skog.

*FSC-C009111

Archie och Evo – två hållbara exempel

Archie är en av de mest hållbara plaststolarna på marknaden, som till skillnad från andra stolar i plast är fri från glasfiber och därmed 100 procent återvinningsbar. Glasfibern används för att förstärka plasten så att hållbarheten blir bättre och gör att man kan använda mindre material vid tillverkning. Men vid återvinning kapas glasfibern, vilket gör att plastkvaliteten försämras och materiallivslängden förkortas. Eftersom Archie inte innehåller glasfiber kan stolen återvinnas hur många gånger som helst och behålla samma kvalitet.

En annan miljömässig fördel med Archie är att skalet i de svarta och klädda stolarna innehåller 50 procent återvunnen plast. Att det bara är det svarta skalet som tillverkas i återvunnen plast beror på att plasten består av en gråbrun massa som går att färga svart, men är svår att få till i andra färger med ett bra resultat. Vid färgbyte i produktionen är det alltid några skal som blir missfärgade, men i stället för att slänga dessa används de till klädda stolar, vilket är resurssmart, ekonomiskt och miljövänligt. Archie är dessutom Möbelfaktamärkt och stoppningen klarar Svanens miljökrav.

Loungefåtöljen Evo är hållbar ur många aspekter. Den är tillverkad med en liten mängd material och få delar, där varje del kan ersättas eller återvinnas, vilket gör den både resurs- och klimatsmart. Tyget är miljömärkt med EU Ecolabel och 3D-stickat i ett enda stycke. Det gör att tygspill minimeras vid produktion och allt tyg som tillverkas blir en del av produkten. Polyuretanskum som ofta används som stoppning i möbler är ett av de minst miljövänliga materialen ur kemikaliesynpunkt.

Evos design med det formstickade tyget gör att fåtöljen inte kräver någon stoppning. Evo är tillverkad med FSC®-certifierat* trä, vattenbaserade lim och lack samt märkt med Möbelfakta. Det är helt enkelt svårt att hitta en fåtölj med lägre klimatavtryck än Evo.