Skapa rum för fokus och återhämtning

Blir vi effektivare men tröttare och sjukare? Ny teknik och förändrade arbetssätt påverkar den fysiska arbetsplatsen och medarbetarnas välbefinnande. Hur kan man med små medel motverka och minska negativ stress på arbetsplatsen?

När arbetslivet gick från en hög grad av industriproduktion till en mer tjänsteproducerande ekonomi förändrades också den arbetsrelaterade ohälsan. SCB:s arbetsmiljöundersökning från 2020 visar att känna sig fysiskt utmattad efter arbetet är vanligare bland personer i arbetaryrken, medan psykisk utmattning är vanligare i tjänstemannayrken. Skillnaden mellan positiv stress och negativ stress handlar om möjligheten till återhämtning. Positiv stress är bra för att påbörja en uppgift eller klara av en deadline och stressen pågår en kortare tid. Negativ stress är långvarig stress som får oss att må dåligt. Enligt Prevent* är sjukskrivning på grund av stress rekordhögt i Sverige. Mellan juni 2019 och juni 2023 ökade antalet sjukfrånvarande personer med stressrelaterad diagnos med hela 49 procent.

Motverka biologiska svackor

Våra hjärnor orkar endast vara aktiva 1,5 till 2 timmar i sträck – sedan går de in i en biologisk svacka. Det beror på att hjärnan inte utvecklats så mycket sedan stenåldern men vår omvärld har förändrats både mer och snabbare. Eftersom hjärnan påverkas mycket av att arbeta digitalt kan en dag fylld av videomöten vara kognitivt utmattande.

Forskning från bland annat Stanford University visar att vi blir betydligt tröttare av digitala möten jämfört med fysiska, och att tröttheten har flera orsaker. I ett digitalt möte tittar deltagarna på varandra hela tiden, vilket oftast inte är fallet i ett fysiskt möte. Det kan också vara svårare att tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck samt vara ansträngande att hela tiden se sig själv. Ta pauser under långa möten, oavsett om de är digitala eller fysiska. En bensträckare för att hämta kaffe eller bara ta en nypa luft vid fönstret kan göra stor skillnad.

Hitta fokus

Att göra flera saker samtidigt är ofta ett tecken på stress. Multitasking tröttar inte bara ut oss – det gör oss också dummare. En studie från University of Sussex i Brighton visade att multitasking saktar ner oss, sänker vår IQ tillfälligt med 15 poäng och gör oss mindre effektiva. Det försämrar vår koncentration, planering och uppmärksamhet på detaljer. Försäkringskassans årliga lägesrapport visar att hela 25 procent upplever att de saknar möjlighet till fokuserat arbete på arbetsplatsen. Detta blir än värre om arbetsbelastningen är hög samt vid arbete under tidspress.

Många upplever att de ofta måste ta sig bort från sin arbetsplats för att kunna utföra sitt arbete. Ett sätt att lösa detta är att skapa zoner och rum för fokuserat arbete, enskilt eller tillsammans med andra. Fokuszonerna kan ha skärmar och möbler, som exempelvis soffor och fåtöljer med höga ryggar, som skärmar av både visuellt och akustiskt där bås också fungerar bra för en stunds återhämtning.

Dags för återhämtning

Återhämtning är en nyckelfaktor för att vi ska må bra och kunna prestera och kan bestå av sömn och vila men också pauser och aktiviteter som ger energi. Vilken typ av återhämtning som är bäst varierar och är extra viktigt i perioder av hög stress. Det är också viktigt chefer föregår med gott exempel och prioriterar återhämtning samt att chefen är närvarande för att följa upp om personalen har möjlighet till återhämtning. Ett sätt att undvika stressrelaterad ohälsa är att göra tid och plats för mikropauser och tydliga raster under dagen. Det kan vara att äta lunch i lugn och ro, gå en promenad utomhus mitt på dagen, nedvarvande yoga efter jobbet eller fikapauser i en mysig miljö.

Varje arbetsplats har unika förutsättningar så det finns inte en mall som passar alla, det är därför bra om man gemensamt kan diskutera sätt för återhämtning som minskar anspänning och fyller på med energi. När det gäller raster kan man titta på hur arbetsmiljön ser ut, och hur man kan främja återhämtning i miljön. Finns det tillgång till utrymmen där man kan sitta ostört en stund, för att kanske läsa en tidning, lyssna på musik eller göra en avslappningsövning?

Enligt Försäkringskassans lägesrapport om psykisk ohälsa upplever 14 procent brist på tillgång till rum som minskar anspänning såsom gym och avkopplingsområden på arbetsplatsen. Utse gärna en eller flera specifika platser för återhämtning så blir gränsen mellan rast och arbete starkare. På så sätt bygger man också in återhämtning som en fysisk del av arbetskulturen. Återhämtningsplatsen kan vara i köket, mötesrummet, gymmet, loungen, vilorummet, baren eller balkongen. Sköna sittplatser, dämpad belysning, musik eller möjlighet till frisk luft är några bra ingredienser på återhämtningsplatsen.

*Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och den fackliga samverkansorganisationen PTK, vars syfte är att hjälpa företag att förbättra arbetsmiljön.