Hållbarhetskursen ”Inreda för framtiden”

EFG samarbetade med finska SIO/Ornamo (Inredningsarkitekterna) och SI (Inredningsdesigners) och höll den skräddarsydda hållbarhetskursen ”Inreda för framtiden” den 19 oktober, denna gång i Helsingfors! Kursen besöktes av ett stort antal arkitekter och designers som delar vår gemensamma vision att vi behöver ta itu med de hållbarhetsutmaningar som vår planet står inför.

Kursen ger en fördjupad förståelse för nuvarande och framtida hållbarhetsutmaningar inom möbelbranschen. Med fokus på att identifiera de mest miljövänliga möbelalternativen får deltagarna lära sig om materialval, mätning av CO2-fotavtryck genom EPD och miljöcertifieringar. Kursen täcker även aktuella och kommande miljökrav för offentlig upphandling, leveranskedjor och teststandarder. Dessutom kommer deltagarna att få en insikt i viktiga globala hållbarhetsämnen som cirkulär ekonomi och livscykelanalys. Kursen syftar till att ge kunskapen som krävs för att stödja kunderna i att göra hållbara val och ta itu med hållbarhetsfrågor i linje med krav och certifieringar.

Kursinnehåll:

– Hållbarhetsfrågor och utmaningar idag
Globalt, Inom möbelindustrin och fokusområden

– Hur identifierar vi de miljöbästa möblerna?
Koldioxidavtryck, EPD, miljömärkning och certifieringar

– Miljöstandarder med fokus på upphandlingar
Vilka standarder gäller idag och vad kommer härnäst?
Återvinning, leverantörskedjor, testkrav och rapporter, miljömärkning och EPD.