Det nya kontoret är ännu mer socialt och flexibelt

De senaste åren har präglats av mer flexibla arbetssätt där många har jobbat delvis hemifrån eller på distans. Även om det finns fördelar med hybridarbete finns det också saker som vi går miste om när vi inte är på den fysiska arbetsplatsen, där den viktigaste pusselbiten är mötet med människor. Men hur inreder man för att locka medarbetare till kontoret och skapa sociala platser där vi trivs?

Det nya kontoret – en social mötesplats

Även om våra arbetssätt förändras kommer behovet av fysiska möten inte försvinna. Det är också när människor möts som nya idéer och innovationer kan uppstå. Kontoret har blivit en plats med fokus på interaktion, där vi får det sociala utbytet och den stimulans som vi behöver.

En gemensam nämnare på det nya kontoret är öppna, gemensamma och omställningsbara utrymmen som främjar kreativitet och samarbete. Coworking spaces och loungeområden är vanliga inslag, men de klassiska skrivbordslandskapen finns kvar. Mötesrum och projektytor är givna för alla typer av möten, medan andra hellre ses över en kaffe i lunchrestaurangen eller cafeterian.

Inred smart och omställningsbart

Bekväma sittplatser med tillbehör för arbete som eluttag och bord är ultimat i öppna loungeytor. Modulära soffsystem är ett smart val om man vill kunna anpassa soffan efter olika utrymmen på kontoret men ändå skapa ett enhetligt uttryck.

Sela är en lekfull pall med hög komfort och stor flexibilitet, designad av Berg & Hindenes.

För att variera sittplatserna kan man inreda med pallar som ger ett mer aktivt sittande och är lätta att flytta vid behov. Tillsammans med flexibla bord och stolar med skön svikt i ryggen finns det gott om inbjudande platser för samarbete och möten, men även för enskilt fokus. Mobila och multifunktionella möbler som är lätta att anpassa efter de olika arbetsuppgifterna lämpar sig också bra i det nya kontorets miljöer.

Design som främjar kreativitet, produktivitet och hälsa

Det finns forskning som visar på samband mellan bristande omtanke om design och ökningen av antalet sjukdagar. Arbetsplatser med en tilltalande design kan också innebära att medarbetare känner sig mer positiva och tillfreds med själva jobbet, men att skapa en attraktiv arbetsplats handlar om mer än bara möblerna.

Den hybrida sittmöbeln Hybe har designats i samarbete med Form Us With Love och passar för både fokuserat arbete och möten.

Helheten utgörs av flera faktorer som påverkar arbetsmiljön, som belysning, färg, temperatur, akustik, ergonomi och ytor för avkoppling. En genomtänkt arbetsmiljö har visat sig påverka vår kreativitet, produktivitet, trivsel och hälsa positivt.

Kontoret som kulturbärare

Kontorets design och inredning ses också som en förlängning av företagets varumärke. I takt med att hybridarbetet har ökat har företaget som kulturbärare blivit allt viktigare, eftersom kontoret i högre utsträckning behöver vara en plats som vi trivs på och vill besöka. Det är också ett av flera sätt att attrahera nya talanger till företaget.