EFG och SKL Möbler 2017

Här finner du mer information om vårt samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral, uppdelat på tre områden. Klicka på det område du vill veta mer om.

Från och med den 1 oktober har EFG gjort en prisjustering där ni efter avdragen rabatt har en prisökning med 6%.*

*Denna prisökning som går under benämningen C19P är en effekt av kostnadsutvecklingen på råvaror och godstransporter vilket påverkar vår verksamhet. Vi har haft stora prishöjningar på råmaterial/komponenter och onormalt ökade fraktkostnader vilket inte kunde förutses när ordinarie prisjustering gjordes i våras.

SKL Kommentus upphandlingssida

Gå till
Centralt ansvariga för avtalet hos EFG

Linda Jonasson Gustafsson

+46 140 67 693