EFG och SKL Möbler 2017

Här finner du mer information om vårt samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral, uppdelat på tre områden. Klicka på det område du vill veta mer om.

SKL Kommentus upphandlingssida

Gå till
Centralt ansvariga för avtalet hos EFG

Linda Jonasson Gustafsson

+46 140 67 693