Sodexo

”Det känns häftigt att kunna visa att vi lever som vi lär. Vi både trivs och presterar bättre!”
Katrin Andreasson, Sodexo

Kund: Sodexo

Arkitekt:
Koncept Stockholm 
Vår roll:
Inredningslösning, partner 
Leveransdatum:
2017 
Plats:
Stockholm 
Verksamhet:
Fastighetsförvaltning 
Workstations:
400 
efg014385

Nytt huvudkontor som stärker kultur och image

Utmaning och lösning
I januari 2017 gick flytten av Sodexos huvudkontor till Arenastaden i Solna. Arkitektbyrån Koncept Stockholm skapade konceptet och EFG fick leverera inredningen. Sodexo lever efter devisen ”om vi trivs på jobbet mår och presterar vi också bättre”. Det är det som Sodexos värld handlar om, att göra skillnad och underlätta i vardagen för sina kunder. I detta projekt var det därför vikigt att visa att man lever som man lär, spegla den interna kulturen och stärka bilden av det moderna företag som Sodexo är. Målet var att skapa en inkluderande och modern arbetsmiljö som skulle främja samarbete, kreativitet och effektivitet. Det var viktigt att kunna bjuda in kunder, partners och framförallt alla medarbetare till en snygg och professionell miljö i fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Resultatet blev en flexibel och väl fungerande miljö med ökad kunskapsdelning, innovationskraft och stärkt samarbete mellan funktion, drift och marknad. Man valde att skapa en aktivitetsbaserad arbetsplats med olika zoner avsedda för olika aktiviteter. Arbetsplatserna är inte personliga utan väljs också utifrån vilket typ av aktivitet som ska utföras och vad den kräver för omgivning. Med många olika typer av mötesrum och öppna ytor, både för formella och informella möten, finns gott om möjligheter för medarbetarna att samarbeta oavsett avdelning eller arbetsroll.

Genomförbar inspiration

Att hitta rätt inspirationsmaterial är ofta nyckeln till ett lyckat projekt. Som ledande leverantör av inredningslösningar erbjuder vi alla våra kunder hjälp med att hitta inspirationsmaterial och möjligheten att förvekliga det i rätt produkter. Kontakta oss förskräddarsydd vägledning i dessa frågor.

Låt oss inspirera er
eller ring oss direkt på: