NAV

Möjligheten att uppfylla kundens krav på en universal design utgjorde en central aspekt av uppdraget. Ett generiskt utseende var nödvändigt.
Bli kontaktad av oss
eller ring oss direkt på:

Kund: NAV

Arkitekt:
Siv Berg Larsen and Anne Kristine Kleppan, konsult: Moolo.no  
Vår roll:
Inredningsrådgivare och tillverkare  
Leveransdatum:
2006-2010  
Plats:
Hela Norge  
Verksamhet:
Arbete- och välfärdsförvaltning 
Antal anställda:
16000 
efg1023330

Att finna en universell design med ett lokalt sammanhang

Utmaning och lösning
De individuella kontorsytorna skulle passa samtliga som arbetade där utan att man behövde göra några förändringar eller speciallösningar. Med ett huvudkontor och 430 lokala kontor handlade inredandet av NAV uteslutande om att lyckas förvandla personlig service till funktionell logistik – och att leverera i tid.

Att vi har en försäljningsorganisation som finns över hela Norge har varit en väldigt viktig styrka för oss, eftersom lokal närvaro var en förutsättning i projektet. Det var också nödvändigt att kunna erbjuda ett brett produktsortiment i kombination med en flexibel tillverkning som lätt kunde göra anpassningar efter kundens lokala behov och på så vis genomföra projektet på ett tillfredsställande sätt.

Genomförbar inspiration

Att hitta rätt inspirationsmaterial är ofta nyckeln till ett lyckat projekt. Som ledande leverantör av inredningslösningar erbjuder vi alla våra kunder hjälp med att hitta inspirationsmaterial och möjligheten att förvekliga det i rätt produkter. Kontakta oss förskräddarsydd vägledning i dessa frågor.

Låt oss inspirera er
eller ring oss direkt på: