Med det aktivitetsbaserade kontoret i åtanke

Arbete har blivit en funktion, inte en plats. Allt fler kontorsmiljöer är uppbyggda efter principen att människor ska kunna arbeta optimalt oavsett var de befinner sig. Den egna arbetsstationen är på väg att försvinna och kontorets inredning blir plötsligt helt avgörande. 

Vi på EFG tar hand om alla aspekter av det aktivitetsbaserade arbetssättet för alla typer av företag, stora som små. Våra flexibla, inspirerande och hållbara inredningslösningar kan omvandla vilket traditionellt kontor som helst till en attraktiv arbetsplats för framtiden. Genom workshops och personliga intervjuer genomför vi en grundlig utvärdering av hur er verksamhet är uppbyggd och identifierar vilka specifika behov ni har. Med detta som utgångsläge skapar vi sedan inredningslösningar som är optimalt utnyttjade för hur just ni arbetar.

Vi hjälper er att skapa 

  • Områden för nätverkande, informella samtal och återhämtning 
  • Tysta områden för enskilt arbete
  • Kreativa ytor för samarbete 
  • Konferensrum med utrymme för full teknisk support 

Varför arbeta aktivitetsbaserat?

 

  • Kostnadseffektiva, multifunktionella, optimalt utnyttjade arbetsytor 
  • Underlättar naturligt samarbete 
  • Ökad produktivitet som ett resultat av ett större medvetande kring arbetssätt 
  • Ökad trivsel bland anställda ger stärkt image
  • På Skanskas huvudkontor i Stockholm har man valt ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Se en film där medarbetare tipsar om sina favoritplatser på det nya kontoret.

 


Hur kan vi hjälpa dig?

Vår målsättning är att ge dig bästa möjliga service! Tillsammans gör våra projektledare sitt yttersta för att bespara dig tid och ge dig all tänkbar information du kan behöva. Vi svarar på alla dina frågor kring vårt sortiment, beställningar, leveranser och reklamationer.

Bli kontaktad av oss
eller ring oss direkt på: