EFG Reuse

EFG Reuse är en unik service i EFGs inredningsprojekt. Tjänsten är en integrerad del av arbetet med att skapa moderna, hållbara och effektiva inredningslösningar. För företag som strävar efter att omsätta sina hållbarhetsmål i konkret handling, kan EFG Reuse leverera:

  • Enkel och besvärsfri hantering av överbliven inredning
  • Dokumenterad, kvantifierad positiv miljöpåverkan
  • Social insats som skapar kommunicerbar goodwill

EFG Reuse finns i två nivåer: EFG Reuse Basic och EFG Reuse Commitment

Bli kontaktad av oss
eller ring oss direkt på:
EFG Reuse

EFG Reuse Basic - gör vad du kan

I ett normalt inredningsprojekt, även ett litet, blir det inredning över. Om det inte finns någon som kan använda den, kan vi genom EFG Reuse stå för bortforsling och effektivast möjliga återvinning. EFG Reuse hanteras av vår kundservice och kan beställas direkt av dem, med fördel redan i samband med order.

EFG Reuse Commitment - gör lite mera

Ibland blir det inredning över som kan användas igen, exempelvis vid en företagsflytt. EFG Reuse hittar en köpare och säljer återanvändbar inredning för kundens räkning. Resten tas till effektivast möjliga återvinning. Ekonomisk besparing och miljövinster redovisas till kunden i en EFG Reuse Commitment rappport.

Ideella organisationer och skolor är inte sällan i behov av bättre arbetsplatser och är många gånger mottagare av begagnade kontorsmöbler genom EFG Reuse. EFG:s kunder har valt att sälja, eller till och med donera inredning. Vinsten för skolan eller organisationen är en bättre arbetssituation. Vinsten för EFG Reuse-kunden är en samhällsinsats att kommunicera som en del av CSR-arbetet.

Projektet med ekonomiskt utfall, miljövinster och samhällsinsats redovisas i en EFG Reuse Commitment Rapport.

EFG Reuse Commitment Rapport

När projektet är avslutat levererar EFG Reuse en rapport över ekonomiskt utfall, samt vart produkter och material tagit vägen, dvs vad som gått till en ny brukare genom försäljning eller donation, respektive till återvinning.

Rapporten innehåller:
  • Projektbeskrivning
  • Ekonomisk rapport – försäljning, kostnader, besparing.
  • Fördelning – återanvändning, återvinning
  • Donationsrapport - mottagare
  • Miljörapport -  återvunna fraktioner och CO2-reduktion

Rapporten fungerar som underlag för kundens egen hållbarhetsrapportering och visar på ett konkret och ofta betydande resultat – både ekonomiskt och miljömässigt.

Här kan du ladda ner informationen som pdf.

Ladda ner pdf-rapporter från genomförda case:

EFG Reuse movie
y

Reuse

Hur kan vi hjälpa dig?

Vår målsättning är att ge dig bästa möjliga service! Tillsammans gör våra projektledare sitt yttersta för att bespara dig tid och ge dig all tänkbar information du kan behöva. Vi svarar på alla dina frågor kring vårt sortiment, beställningar, leveranser och reklamationer.

Bli kontaktad av oss
eller ring oss direkt på: