Kvalitet, miljö och CSR-arbete

Enligt oss handlar ett företagsmässigt ansvar för miljö, ekonomi, sociala och kulturella frågor i vårt samhälle inte om att bocka av rutor och sedan fortsätta arbeta som förut. För oss betyder det att anamma ett ansvarsfullt beteende i allt vi gör. Gentemot miljön, i de kontakter vi knyter och i det ekonomiska perspektiv som vi alltid arbetar utifrån. Vi tror på hög kvalitet, långsiktiga relationer och en hälsosam företagskultur där vi skapar produkter med minimal miljöpåverkan och utvecklar hållbara lösningar som är baserade på verkliga behov.

Vi hjälper även våra kunder att ta ansvar för miljön. Läs mer om vår tjänst EFG Reuse.

Hållbarhet ur EFG:s perspektiv:

  • Miljön: Vår målsättning är att vara branschledande i ämnet och vår designprocess följer den nordiska eco-märkningen Svanens riktlinjer.
  • Kvalitet: Produkterna skall vara hållbara under lång tid, funktionella och säkra, det är grundläggande krav för att få en produkt med lång livslängd. En produkt som uppfyller dessa krav kan även återanvändas i flera led vilket är en viktig del i ett hållbart miljötänkande där vi vill minimera användandet av jordens begränsade naturtillgångar.
  • Innovationer: Dessa ska vara funktionella och attraktiva och baserade på nuvarande och framtida behov. Hållbara kundlösningar. 
  • Nöjda kunder: Fokus ska ligga på kundens affärsmål och de anställdas välbefinnande. 
  • Anställda: Hälsa och säkerhet, kurser och personlig utveckling, ambassadörer som odlar vår företagskultur och delar med sig av insikter om våra kunders behov och målsättningar. 
  • Inflytande och detaljstyrande: Vi skapar partnerskap som stöttar slutkundens behov. 
  • Underleverantörer: Långsiktiga relationer som är baserade på tilltro och en gemensam syn på hur marknaden fungerar där EFG verkar. 
  • CSR: EFG bidrar till en hållbar utveckling i vårt samhälle. Vi strävar efter att ansvarsfullt minimera negativa effekter av våra beslut och aktiviteter.


Hur kan vi hjälpa dig?

Vår målsättning är att ge dig bästa möjliga service! Tillsammans gör våra projektledare sitt yttersta för att bespara dig tid och ge dig all tänkbar information du kan behöva. Vi svarar på alla dina frågor kring vårt sortiment, beställningar, leveranser och reklamationer.

Bli kontaktad av oss
eller ring oss direkt på: