Reklamationer

Om du vill reklamera en produkt som inte uppfyller dina förväntningar ska du vända dig till vår Reklamationsavdelning.

Kontakt och viktig information

EFG European Furniture Group AB
Reklamationsavdelningen
Telefon: 0200 760 600 (vardagar kl: 07.30-16.30)
epost: claims@efg.se  

Vårt mål är att behandla varje reklamation inom 48 timmar. Du kan underlätta hanteringen av ditt ärende genom att du, innan du kontaktar oss, laddar ner och fyller i vårt reklamationsdokument som du sedan skickar till claims@efg.se.

Ladda ner reklamationsdokument (PDF)

Observera följande:
• Foto ska alltid bifogas på den komponent som reklamationen gäller.
• Spara alltid felaktig komponent, retur kan komma att önskas.
• Vid transportskada måste chaufförens underskrift på fraktdokument bifogas.